S strokovnim inženirskim znanjem vam projektiramo ali preprojektiramo zahtevne procesne instalacije in sisteme v energetiki, procesni industriji in farmaciji.

  • načrtujemo, pripravimo, izvedemo in kontroliramo lastno delo in delo skupine
  • racionalno uporabljamo energijo, material in čas
  • varujemo zdravje in okolje
  • sodelujemo s specializiranimi strokovnjaki pri izdelavi projektne dokumentacije
  • sodelujemo pri pripravi tehnoloških načrtov
  • vodimo proizvodnjo jeklenih konstrukcij
  • vodimo delo na gradbišču

Če želite kvalitetno opravljen projekt, je to za nas ravno pravšnji izziv.

Poskrbimo, da je projekt varen, zanesljiv, učinkovit in nadzorovan. Izdelamo različne vrst projektne in tehnične dokumentacije ter svetovalni inženiring na področju procesnih instalacij in sistemov v energetiki, procesni industriji in farmaciji.