Izdelava procesne tehnološke opreme za elektrarne iz obnovljivih virov energije – bioplinarne

Iz odpadnih organskih snovi je mogoče pridobivati bioplin, eden najbolj učinkovitih energentov. Bioplin zaradi manjšega nastajanja CO2 pri izgorevanju velja za okolju prijazen energent.

Prednost bioplina je predvsem v tem, da ga lahko s kogeneracijskim sistemom spremenimo v električno energijo. Poleg tega se pri izgorevanju sprošča toplota, ki jo uporabimo za ogrevanje industrijskih procesov, za daljinsko ogrevanje stanovanjskih zgradb ali za proizvodnjo hladu.

Strokovnost poslovanja, ekološka ozaveščenost in poznavanje sodobne visoke tehnologije, so atributi, zaradi katerih smo pravi partner za vas.

Pri vaši bioplinarni vam lahko pomagamo od ideje, razvoja do same izvedbe projekta:

  • projektiranje ali preprojektiranje načrtov,
  • izdelava nerjavnih naprav in izdelkov
  • montaža tehnoloških inštalacij,
  • opreme ogrevanja in prezračevanja.
Na področju energetike je naša dejavnost usmerjena v novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih objektov.

Smo razvojni partner s podjetji, ki so strokovnjaki za področja gradbeništva, inštalacije tehnologije, vodovoda, elektrike, plastike. Zato lahko prevzamemo tudi zahtevnejše posle.