Pilotna bioplinska naprava za proizvajanje bioplina iz komposta

Naročnik je želel v okviru lastne raziskovalne naloge proizvodnjo bioplina iz komposta in ostalih bioloških odpadkov. Pilotna / polindustrijska bioplinska naprava je nastalapo lastnih načrtih. Prevzeli smo celotno razvojno in izvedbeno delo (razvoj, tehnologija, krmiljenje, izvedba).

  • projektiranje načrtov,
  • izdelava nerjavnih naprav in izdelkov
  • montaža tehnoloških inštalacij,

Bio plinska naprava Ilirska Bistrica

Iz odpadnih organskih snovi je mogoče pridobivati bioplin, eden najbolj učinkovitih energentov. Bioplin zaradi manjšega nastajanja CO2 pri izgorevanju velja za okolju prijazen energent.

Prednost bioplina je predvsem v tem, da ga lahko s kogeneracijskim sistemom spremenimo v električno energijo. Poleg tega se pri izgorevanju sprošča toplota, ki jo lahko porabimo za ogrevanje industrijskih procesov ali za daljinsko ogrevanje stanovanjskih zgradb.

Pri bioplinarni v Ilirski Bistrici smo delali na preprojektiranju obstoječega načrta, do same izvedbe projekta:

  • projektiranje ali preprojektiranje načrtov,
  • izdelava nerjavnih naprav in izdelkov
  • montaža tehnoloških inštalacij,
  • opreme ogrevanja in prezračevanja,
  • predelava rekonstrukcija obstoječih rezervoarjev,…