Pilotna bioplinska naprava za proizvajanje bioplina iz komposta

Naročnik je želel v okviru lastne raziskovalne naloge proizvodnjo bioplina iz komposta in ostalih bioloških odpadkov. Pilotna / polindustrijska bioplinska naprava je nastalapo lastnih načrtih. Prevzeli smo celotno razvojno in izvedbeno delo (razvoj, tehnologija, krmiljenje, izvedba).

  • projektiranje načrtov,
  • izdelava nerjavnih naprav in izdelkov
  • montaža tehnoloških inštalacij,
  • Datum: 1. avgusta, 2017