Procesno opremo čistilnih sistemov izdelujemo za čiščenje vseh vrst komunalnih odpadnih voda in podobnih odplak. Izdelava čistilne naprave pod strokovnim nadzorom profesionalcev.

  • izdelava industrijskih čistilnih naprav   
  • izdelava komunalnih čistilnih naprav

Izdelava čistilne naprave iz nerjavnega jekla bistveno podaljša življenjsko dobo vaše čistilne naprave in zmanjša vzdrževalne stroške.

Rešitev problema odpadnih in kanalizacijskih voda je primarna skrb vsakega večjega, urejenega naselja.

Specializirani smo za izdelavo tehnološke opreme in izdelavo procesne opreme v čistilnih napravah.

Izdelava procesne tehnološke opreme za elektrarne iz obnovljivih virov energije – bioplinske elektrarne

Iz odpadnih organskih snovi je mogoče pridobivati bioplin, eden najbolj učinkovitih energentov. Bioplin zaradi manjšega nastajanja CO2 pri izgorevanju velja za okolju prijazen energent.

Prednost bioplina je predvsem v tem, da ga lahko s kogeneracijskim sistemom spremenimo v električno energijo. Poleg tega se pri izgorevanju sprošča toplota, ki jo uporabimo za ogrevanje industrijskih procesov, za daljinsko ogrevanje stanovanjskih zgradb ali za proizvodnjo hladu.

Strokovnost poslovanja, ekološka ozaveščenost in poznavanje sodobne visoke tehnologije, so atributi, zaradi katerih smo pravi partner za vas.

Pri vaši bioplinarni vam lahko pomagamo od ideje, razvoja do same izvedbe projekta:

  • projektiranje ali preprojektiranje načrtov,
  • izdelava nerjavnih naprav in izdelkov
  • montaža tehnoloških inštalacij,
  • opreme ogrevanja in prezračevanja.

Smo razvojni partner s podjetji, ki so strokovnjaki za področja gradbeništva, inštalacije tehnologije, vodovoda, elektrike, plastike. Zato lahko prevzamemo tudi zahtevnejše posle.